Home2019-02-26T13:55:50+00:00

ความเป็นมา

                   สะพานปลาสมุทรสาครก่อสร้างขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้ชาวประมงในจังหวัดสมุทรสาครตลอดจนชาวประมงต่างท้องถิ่นได้นำสัตว์น้ำที่จับได้เข้ามาขนถ่ายและจำหน่าย  โดยองค์การสะพานปลาได้จัดซื้อที่ดินบริเวณริมแม่น้ำท่าจีน ถนนสายวัดป้อมโรงไฟฟ้า ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 52.3 ตารางวาและก่อสร้างสะพานปลา เมื่อปี 2509   รวมงบประมาณค่าที่ดินและค่าก่อสร้างเป็นเงิน 7,287,634.40 บาท    สะพานปลาสมุทรสาครเปิดดำเนินงานเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2511

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่เรือประมงแบบเบ็ดเสรร็จ

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙:๐๐ - ๑๑:๐๐ กรมประมง กำหนดจัดพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารศูนย์ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่เรือประมงแบบเบ็ดเสร็จ [...]

By |กันยายน 30th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

SEAFDEC เยี่ยมชมสะพานปลาสมุทรสาคร

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมการทำงานของสะพารปลาสมุทรสาคร โดยมี นายทวีศักดิ์ สักกุณา รักษาการหัวหน้าสำนักงานสะพานปลาสมุทรสาคร [...]

By |กันยายน 27th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

นักศึกษา คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาวตร์ เข้าเยี่ยมชมการทำงานของสะพานปลาสมุทรสาคร

วันที่ 21/09/62 นักศึกษา คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาวตร์ เข้าเยี่ยมชมการทำงานของสะพานปลาสมุทรสาครและศูนย์แจ้งเข้า-ออกเรือประมง โดยมี นายทวีศักดิ์ สักกุณา รักษาการหัวหน้าสำนักงานสะพานปลาสมุทรสาคร [...]

By |กันยายน 21st, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่น|0 Comments

นายทวีศักดิ์ สักกุณา ร.หส.สป.สค.พร้อมนายเทพฤทธิ์ ทวีพล พนักงาน สป.สค เข้าร่วมประชุมศูนย์ควบคุมแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 1 สมุทรสาคร

วันที่ 12 กันยายน 2562 นายทวีศักดิ์ สักกุณา รักษาการหัวหน้าสำนักงานสะพานปลาสมุทรสาคร พร้อม นายเทพฤทธิ์ ทวีพล [...]

By |กันยายน 12th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) ลงพื้นที่ สป.สค.

นางสาวทัศน์ลักษณ์ ปัตตพงศ์ภัช ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมสะพานปลาสมุทรสาคร โดย นายทวีศักดิ์ สักกุณา รักษาการแทน [...]

ร.หส.สป.สค. ร่วมปล่อยกุ้ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘:๐๐ น. สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  บริเวณท่าน้ำหน้าวัดศรีสุทธาราม (วัดกำพร้า) โดยมีนายสมคิด [...]

By |สิงหาคม 1st, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments