Home2020-01-17T04:46:43+00:00

ความเป็นมา

                   สะพานปลาสมุทรสาครก่อสร้างขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้ชาวประมงในจังหวัดสมุทรสาครตลอดจนชาวประมงต่างท้องถิ่นได้นำสัตว์น้ำที่จับได้เข้ามาขนถ่ายและจำหน่าย  โดยองค์การสะพานปลาได้จัดซื้อที่ดินบริเวณริมแม่น้ำท่าจีน ถนนสายวัดป้อมโรงไฟฟ้า ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 52.3 ตารางวาและก่อสร้างสะพานปลา เมื่อปี 2509   รวมงบประมาณค่าที่ดินและค่าก่อสร้างเป็นเงิน 7,287,634.40 บาท    สะพานปลาสมุทรสาครเปิดดำเนินงานเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2511

 • นักศึกษา คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาวตร์ เข้าเยี่ยมชมการทำงานของสะพานปลาสมุทรสาคร

  วันที่ 21/09/62 นักศึกษา คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาวตร์ เข้าเยี่ยมชมการทำงานของสะพานปลาสมุทรสาครและศูนย์แจ้งเข้า-ออกเรือประมง โดยมี นายทวีศักดิ์ สักกุณา รักษาการหัวหน้าสำนักงานสะพานปลาสมุทรสาคร นายเทพฤทธิ์ ทวีพล เจ้าหน้าที่ธุระการ 3 และเจ้าหน้าที่ศูนย์pipo เขต1 สมุทรสาคร ให้การตอนรับและให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของสะพานปลาสมุทรสาครและการทำงานของศูนย์แจ้งเข้า-ออกเรือปาะมง

 • สป.สค. ต้อนรับ ผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ

  วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่สะพานปลาสมุทรสาคร  Mr.Guy Ryder ผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ มาศึกษาดูงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง(PIPO) และขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่PIPO ในสะพานปลาสมุทรสาคร โดยการต้องรับของ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสมุทรสาคร

 • อสป.ร่วมกำจัดขยะทะเลตอบรับนโยบายของรัฐ

  สะพานปลาสมุทรสาคร สังกัด องค์การสะพานปลา ร่วมกับชาวประมงจังหวัดสมุทรสาคร กำจัดขยะทะเลโดยการนำขยะกลับเข้าฝั่ง เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมทะเลของไทยให้อุดมสมบูรณ์และสวยงาน และสะพานปลาสมุทรสาครก็ได้เป็นศูนย์รับขยะทะเลเพื่อจะนำไปกำจัดต่อไป  

 • สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑

  วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 11:00 น. ที่ ห้องประชุมสะพานปลาสมุทรสาคร สังกัดองค์การสะพานปลา มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) นำคณะอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่สถาบันพระปกเกล้าหลักสูตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑ เข้าฟังการบรรยายหัวข้อ "คุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติกับสิทธิมนุษยชนที่จับต้องได้" โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมบรรยาย อาทิเช่น สะพานปลาสมุทรสาคร ร.หส.สป.สค.นายทวีศักดิ์ สักกุณา มอบหมาย นายวิสุทธิ์ เอกมหาชัย หัวหน้าศูนย์แจ้งเข้า ออกเรือประมง และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”การเพิ่มศักยภาพการทำงานของทาเทียบเรือประมงในการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์นน้ำ”

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การเพิ่มศักยภาพการทำงานของทาเทียบเรือประมงในการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์นน้ำ" รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 ณ.ห้องประชุมเพชรบุรี โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

ณ.สะพานปลาสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครจัดกิจกรรมขยะคืนฝั่งทะเลสวยด้วยมือ

มีนาคม 20th, 2563|

วันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ.สะพานปลาสมุทรสาคร #จังหวัดสมุทรสาครจัดกิจกรรมขยะคืนฝั่งทะเลสวยด้วยมือ โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม ขยะคืนฝั่ง [...]

สะพานปลาสมุทรสาคร สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค

มกราคม 28th, 2563|

นายเทพฤทธิ์ ทวีพล เจ้าหน้าที่ธุระการ 3 และนายกฤษณะ แก้วสีขาว เจ้าหน้าที่ธุระการ 2 ทำการตรวจสารตกค้างในสินค้าสัตว์น้ำ (ฟอร์มาลีน) [...]

สะพานปลาสมุทรสาครจับมือชาวประมงสมุทรสาคร กำจัดขยะทะเล

มกราคม 28th, 2563|

สะพานปลาสมุทรสาครจับมือชาวประมงสมุทรสาคร ร่วมกันกำจัดขยะทะเลเพื่อรักษาความสะอาดถิ่นอาศัยของสัตว์น้ำ และรักษาระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมทางทะเลให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป#สะพานปลาสมุทรสาคร #องค์การสะพานปลา #กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สป.สค ร่วมพิธิเปิดศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่3 จ.สมุทรสาคร

มกราคม 26th, 2563|

วันที่ 26 มกราคม 2563 นายเทพฤทธิ์ ทวีพล เจ้าหน้าที่ธุระการ 3 ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทน สะพานปลาสมุทรสาคร [...]

The Oceans and Fisheries Partnership เข้าศึกษาดูงานที่สะพานปลาสมุทรสาคร

มกราคม 23rd, 2563|

วันที่ 23 มกราคม 2563 นายทวีศักดิ์ สักกุณา รักษาการหัวหน้าสำนักงานสะพานปลาสมุทรสาคร และนายเทพฤทธิ์ ทวีพล เจ้าหน้าที่ธุระการ [...]

ต้อนรับคณะองค์การสะพานปลารัฐเปอร์ริสจากประเทศมาเลเซีย

มกราคม 16th, 2563|

วันที่ 16 มกราคา 2563 นายทวีศักดิ์ สักกุณา รักษาการหัวหน้าสะพานปลาสมุทรสาครและนายเทพฤทธิ์ ทวีพล เจ้าหน้าที่ธุระการ 3 [...]

สะพานปลาสมุทรสาคร ร่วมงาน วันดินโลก ณ.สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร กรมพัฒนาที่ดินWorld Soil Day

ธันวาคม 19th, 2562|

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 10:30 น. นาย วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร [...]

ดร.อัจจ์นกฤศ ดำรงชิตานนท์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสะพานปลาสมุทรสาคร

ธันวาคม 11th, 2562|

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ท่าน ดร.อัจจ์นกฤศ ดำรงชิตานนท์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสะพานปลาสมุทรสาคร โดยมี [...]

คณะจากญี่ปุ่นเยี่ยมชมการวางแผนและการจักการท่าเทียบเรือประมง ที่สะพานปลาสมุทรสาคร

พฤศจิกายน 26th, 2562|

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายทวีศักดิ์ สักกุณา ร.หส.สป.สค.และนายเทพฤทธิ์ ทวีพล จธ.3 ได้ต้อนรับคณะศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ [...]