samutsakhon

/samutsakhon

About samutsakhon

This author has not yet filled in any details.
So far samutsakhon has created 32 blog entries.

อสป.เน้นหนักเรื่องความสด สะอาดและถูกสุขอนามัยของสัตว์น้ำก่อนสู่ผู้บริโภค

สะพานปลาสมุทรสาคร ทำการสุ่มตรวจสัตว์น้ำต่างๆก่อนถึงมือผู้บริโภค เพื่อให้แน่ใจว่าสัตว์น้ำที่ออกจากสะพานปลาสมุทรสาครมาความสดสะอาดและถูกสุขอนามัย

By |2019-07-04T12:07:48+00:00กรกฎาคม 4th, 2562|ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

สป.สค.สังกัด อสป.ร่วมกับชาวประมงสมุทรสาครนำขยะทะเลกลับเข้าฝั่ง

สะพานปลาสมุทรสาคร สังกัดองค์การสะพานปลา เป็นอีกหนึ่งกำลังที่ได้ร่วมกับชาวประมงจังหวัดสมุทรสาครในการสร้างจิตสำนึกการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล ให้ท้องทะเลอ่าวไทยอยู่คู่กับคนไทยตลอดไป

By |2019-07-04T11:47:21+00:00กรกฎาคม 4th, 2562|การประชาสัมพันธ์|0 Comments

สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 11:00 น. ที่ ห้องประชุมสะพานปลาสมุทรสาคร สังกัดองค์การสะพานปลา [...]

เรือขนถ่ายในประเทศ ที่สะพานปลาสมุทรสาคร “สังกัดองค์การสะพานปลา”

วันที่ 16 มิถุนายน 2662 เรือ วิระภาพพูลผล 14 เป็นเรือขนถ่ายภานในประทศ ได้นำสัตว์น้ำนานชนิดมาขนถ่านที่สะพานปลาสมุทรสาคร "สังกัดองค์การสะพานปลา" เพื่อนำสู้ตลาดบริโภคและโรงงานแปลรูป [...]

By |2019-06-16T04:14:18+00:00มิถุนายน 16th, 2562|การประชาสัมพันธ์|0 Comments

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”การเพิ่มศักยภาพการทำงานของทาเทียบเรือประมงในการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์นน้ำ”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การเพิ่มศักยภาพการทำงานของทาเทียบเรือประมงในการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์นน้ำ" รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 ณ.ห้องประชุมเพชรบุรี โรงแรมรีเจ้นท์ [...]

ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เยี่ยมชม สป.สค.

วันที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00-10.00 น.ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมคณะผู้เข้าร่วมประชุมฯ. เยี่ยมชมกิจกรรมการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำและการคัดแยกสัตว์น้ำในสะพานปลาสมุทรสาคร

By |2019-06-09T04:45:52+00:00มิถุนายน 9th, 2562|การประชาสัมพันธ์|0 Comments

ทั้งสดและสวยพร้อมด้วยถูกสุขอนามัยท่าเทียบเรือ

ภาพบรรยากาศ "สะพานปลาสมุทรสาคร"

By |2019-06-03T02:52:16+00:00มิถุนายน 3rd, 2562|ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

ผวจ.สมุทรสาคร ออกตรวจความคืนหน้าปัญหาผักตบชะวาในคลองมหาชัยและแม่น้ำท่าจีน

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น. ที่สะพานปลาสมุทรสาคร ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครพร้อมคณะแก้ไขปัญหาผัดตบชะวาในคลองมหาชัยและแม่น้ำท่าจีนขึ้นเรือออกตรวจความคืนหน้าหลังจากการเริ่มกำจัดผัดตบชะวาก่อนหน้านี้

By |2019-05-30T23:19:03+00:00พฤษภาคม 30th, 2562|ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

กรมประมงแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 สะพานปลาสมุทรสาคร กองประมงต่างประเทศได้รับการประสานจากกรมประมงแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาน เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการป้องกันและแก้ไปปัญหา IUU รวมทั้งขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง และท่าเทียบเรือที่มีการปฏิบัติตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า [...]

By |2019-05-30T14:01:27+00:00พฤษภาคม 30th, 2562|การประชาสัมพันธ์|0 Comments

ผวจ.สมุทรสาคร เร่งแก้ปัญหาผักตบชะวาในคลองมหาชัยและแม่น้ำท่าจีน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 -19.00 น.ที่สะพานปลาสมุทรสาคร ท่าน ผวจ.สค.ร่วมประชุมและออกตรวจผักตบชวาในคลองมหาชัยและแม่น้ำท่าจีนร่วมกับ [...]