ข่าวกิจกรรม

/ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

ณ.สะพานปลาสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครจัดกิจกรรมขยะคืนฝั่งทะเลสวยด้วยมือ

วันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ.สะพานปลาสมุทรสาคร #จังหวัดสมุทรสาครจัดกิจกรรมขยะคืนฝั่งทะเลสวยด้วยมือ โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม ขยะคืนฝั่ง [...]

By |2020-03-20T13:42:23+00:00มีนาคม 20th, 2563|ข่าวกิจกรรม|0 Comments

สะพานปลาสมุทรสาคร สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค

นายเทพฤทธิ์ ทวีพล เจ้าหน้าที่ธุระการ 3 และนายกฤษณะ แก้วสีขาว เจ้าหน้าที่ธุระการ 2 ทำการตรวจสารตกค้างในสินค้าสัตว์น้ำ (ฟอร์มาลีน) [...]

สะพานปลาสมุทรสาครจับมือชาวประมงสมุทรสาคร กำจัดขยะทะเล

สะพานปลาสมุทรสาครจับมือชาวประมงสมุทรสาคร ร่วมกันกำจัดขยะทะเลเพื่อรักษาความสะอาดถิ่นอาศัยของสัตว์น้ำ และรักษาระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมทางทะเลให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป#สะพานปลาสมุทรสาคร #องค์การสะพานปลา #กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สป.สค ร่วมพิธิเปิดศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่3 จ.สมุทรสาคร

วันที่ 26 มกราคม 2563 นายเทพฤทธิ์ ทวีพล เจ้าหน้าที่ธุระการ 3 ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทน สะพานปลาสมุทรสาคร [...]

By |2020-01-26T14:31:17+00:00มกราคม 26th, 2563|ข่าวกิจกรรม|0 Comments

The Oceans and Fisheries Partnership เข้าศึกษาดูงานที่สะพานปลาสมุทรสาคร

วันที่ 23 มกราคม 2563 นายทวีศักดิ์ สักกุณา รักษาการหัวหน้าสำนักงานสะพานปลาสมุทรสาคร และนายเทพฤทธิ์ ทวีพล เจ้าหน้าที่ธุระการ [...]

By |2020-01-23T07:16:44+00:00มกราคม 23rd, 2563|ข่าวกิจกรรม|0 Comments

ต้อนรับคณะองค์การสะพานปลารัฐเปอร์ริสจากประเทศมาเลเซีย

วันที่ 16 มกราคา 2563 นายทวีศักดิ์ สักกุณา รักษาการหัวหน้าสะพานปลาสมุทรสาครและนายเทพฤทธิ์ ทวีพล เจ้าหน้าที่ธุระการ 3 [...]

By |2020-01-16T05:17:03+00:00มกราคม 16th, 2563|ข่าวกิจกรรม|0 Comments

สะพานปลาสมุทรสาคร ร่วมงาน วันดินโลก ณ.สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร กรมพัฒนาที่ดินWorld Soil Day

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 10:30 น. นาย วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร [...]

By |2019-12-19T08:09:54+00:00ธันวาคม 19th, 2562|ข่าวกิจกรรม|0 Comments

ดร.อัจจ์นกฤศ ดำรงชิตานนท์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสะพานปลาสมุทรสาคร

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ท่าน ดร.อัจจ์นกฤศ ดำรงชิตานนท์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสะพานปลาสมุทรสาคร โดยมี [...]

เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง(PIPO) จังหวัดสมุทรสาคร ที่สะพานปลาสมุทรสาคร

By |2019-12-04T05:54:53+00:00ธันวาคม 4th, 2562|ข่าวกิจกรรม|0 Comments

คณะจากญี่ปุ่นเยี่ยมชมการวางแผนและการจักการท่าเทียบเรือประมง ที่สะพานปลาสมุทรสาคร

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายทวีศักดิ์ สักกุณา ร.หส.สป.สค.และนายเทพฤทธิ์ ทวีพล จธ.3 ได้ต้อนรับคณะศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ [...]

By |2019-11-26T04:20:00+00:00พฤศจิกายน 26th, 2562|ข่าวกิจกรรม|0 Comments