การประชาสัมพันธ์

/การประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

. ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการ อสป.ร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 127 ป

วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 06.00 น. ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการ [...]

By |2019-04-01T05:04:00+00:00เมษายน 1st, 2562|ข่าวผู้บริหาร|0 Comments

สะพานปลาสมุทรสาครสร้างความมั้นใจให้กับผู้ประกอบการในเครื่องชั่งรถบรรทุก

วันที่ 28 มีนาคม 2562 สะพานปลาสมุทรสาครทำการทดสอบเครื่องชั่งรถบรรทุกเพื่อสร้างความมั้นใจให้แก่ผู้มาใช้บริการในสะพานปลาสมุทรสาคร โดนการเชิญเจ้าหน้าที่จากกรมชั่งตวงวัดมาทำการทดสอบระบบความเที่ยงตรง    

องค์การสะพานปลา ร่วมแสดงความยินดี

วัันที่ 27 มีนาคม 2562 นายคณพล การไว หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนองค์การสะพานปลา ร่วมแสดงความยินดี กับ [...]

By |2019-03-28T01:26:01+00:00มีนาคม 28th, 2562|การประชาสัมพันธ์|0 Comments

เครื่องชั่งอัตโนมัติลดขั้นตอนการทำงานในระบบTFCC SYSTEMของผู้ประกอบการ

เครื่องชั่งอัตโนมัติองค์การสะพานปลาเป็นเครื่องชั่งที่ได้มาตรฐานเที่ยงตรงทำงานง่าย และเป็นประโยชต่อผู้ประกอบการแพปลา โดยการชั่งน้ำหนังผ่านเครื่องชั่งอัตโนมัติทำให้ลดขั้นตอนการทำงานในระบบ เพราะการชั่งแต่ละครั้งน้ำหนักสัตว์จะเข้าระบบ TFCC SYSTEM ของกรมประมงโดยอัตโนมัติ โดยที่ผู้ประกอบการไม่ต้องรอการอนุมัติน้ำหนักจากสะพานปลาและท่าเทียบเรือ ผู้ประกอบการสามารถนำน้ำหนักสัตว์น้ำไปทำ MCPD [...]

By |2019-03-27T12:02:50+00:00มีนาคม 27th, 2562|ข่าวเด่น|0 Comments

อสป.เร่งวางโครงการบำบัดน้ำเสีย สป.สค.

องค์การสะพานปลาเร่งโครงการบ่อบำบัดน้ำเสียในสะพานปลาสมุทรสาคร เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมและเป็นมาตรฐานด้านสุขอนามัยสะพานปลาและท่าเทียบเรือ

By |2019-03-27T10:52:13+00:00มีนาคม 27th, 2562|การประชาสัมพันธ์|0 Comments

สำนักข่าวประเทศเวียดนามเยี่ยมชมสะพานปลาสมุทรสาคร

วันที่ 26 มีนาคม 2562 ศูนย์แจ้งเข้าแจ้งออกจังหวัดสมุทรสาคร กรมประมงและคณะ ได้นำสำนักข่าวประเทศเวียดนามเยี่ยมชมสะพานปลาสมุทรสาครและดูการขนถ่ายสัตว์สัมภาษณ์เจ้าของเรือและสุขอนามัยของสะพานปลา

By |2019-03-26T15:31:58+00:00มีนาคม 26th, 2562|การประชาสัมพันธ์|0 Comments

ตรวจรับงาน Big project ทร.อ่างศิลา ท่าเทียบเรือที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก

วันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ.ท่าเทียบเรืออ่างศิลา นายศุภชัย ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง นายทวีศักดิ์ สักกุณา [...]

By |2019-03-22T12:24:05+00:00มีนาคม 22nd, 2562|ข่าวผู้บริหาร|0 Comments

สะพานปลาสมุทรสาครศุนย์รวมการตรวจสอบย้อนกลับ

เครื่องชั่งอัตโนมัติทุกสะพานปลาและท่าเทียบเรือขององค์การสะพานปลา เครื่องชั่งรถบรรทุกที่ได้มาตรฐานขององค์การสะพานปลา ศูนย์แจ้งเข้าแจ้งออกเรือประมงในสะพานปลา ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาคร สำหรับเรือประมงนอกน่านน้ำ และที่สำคัญสะพานปลาสมุทรสาครเป็นสถานที่ขนถ่ายสัตว์น้ำและคัดแยกสัตว์น้ำที่ได้มาตรฐานและถูกสุขอนามัย  

By |2019-03-09T03:50:56+00:00มีนาคม 9th, 2562|การประชาสัมพันธ์|0 Comments

อสป.ร่วมกับ ธอส.

อสป. ร่วมกับ ธอส. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้ระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ ( Audit Support System : A2S [...]

By |2019-02-26T15:26:41+00:00กุมภาพันธ์ 26th, 2562|ข่าวผู้บริหาร|0 Comments

วันที่ 20 กุมพาพันธ์ 2562 กรมประมงพร้อมด้วยองค์กร IMCS

กรมประมงพร้องด้วยองค์กร International Monitoring,Control,and Surveillance เยี่ยมชมสะพานปลาสมุทรสาคร

By |2019-02-26T14:46:55+00:00กุมภาพันธ์ 26th, 2562|การประชาสัมพันธ์|1 Comment