ข่าวผู้บริหาร

//ข่าวผู้บริหาร

ดร.อัจจ์นกฤศ ดำรงชิตานนท์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสะพานปลาสมุทรสาคร

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ท่าน ดร.อัจจ์นกฤศ ดำรงชิตานนท์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสะพานปลาสมุทรสาคร โดยมี [...]

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) ลงพื้นที่ สป.สค.

นางสาวทัศน์ลักษณ์ ปัตตพงศ์ภัช ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมสะพานปลาสมุทรสาคร โดย นายทวีศักดิ์ สักกุณา รักษาการแทน [...]

. ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการ อสป.ร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 127 ป

วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 06.00 น. ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการ [...]

By |2019-04-01T05:04:00+00:00เมษายน 1st, 2562|ข่าวผู้บริหาร|0 Comments

ตรวจรับงาน Big project ทร.อ่างศิลา ท่าเทียบเรือที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก

วันที่ 22 มีนาคม 2562 ณ.ท่าเทียบเรืออ่างศิลา นายศุภชัย ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง นายทวีศักดิ์ สักกุณา [...]

By |2019-03-22T12:24:05+00:00มีนาคม 22nd, 2562|ข่าวผู้บริหาร|0 Comments

อสป.ร่วมกับ ธอส.

อสป. ร่วมกับ ธอส. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้ระบบสนับสนุนงานตรวจสอบ ( Audit Support System : A2S [...]

By |2019-02-26T15:26:41+00:00กุมภาพันธ์ 26th, 2562|ข่าวผู้บริหาร|0 Comments