ข่าวเด่น

นักศึกษา คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาวตร์ เข้าเยี่ยมชมการทำงานของสะพานปลาสมุทรสาคร

วันที่ 21/09/62 นักศึกษา คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาวตร์ เข้าเยี่ยมชมการทำงานของสะพานปลาสมุทรสาครและศูนย์แจ้งเข้า-ออกเรือประมง โดยมี นายทวีศักดิ์ สักกุณา รักษาการหัวหน้าสำนักงานสะพานปลาสมุทรสาคร [...]

สป.สค. ต้อนรับ ผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่สะพานปลาสมุทรสาคร  Mr.Guy Ryder ผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ มาศึกษาดูงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง(PIPO) [...]

อสป.ร่วมกำจัดขยะทะเลตอบรับนโยบายของรัฐ

สะพานปลาสมุทรสาคร สังกัด องค์การสะพานปลา ร่วมกับชาวประมงจังหวัดสมุทรสาคร กำจัดขยะทะเลโดยการนำขยะกลับเข้าฝั่ง เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมทะเลของไทยให้อุดมสมบูรณ์และสวยงาน และสะพานปลาสมุทรสาครก็ได้เป็นศูนย์รับขยะทะเลเพื่อจะนำไปกำจัดต่อไป  

สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 11:00 น. ที่ ห้องประชุมสะพานปลาสมุทรสาคร สังกัดองค์การสะพานปลา [...]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”การเพิ่มศักยภาพการทำงานของทาเทียบเรือประมงในการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์นน้ำ”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การเพิ่มศักยภาพการทำงานของทาเทียบเรือประมงในการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์นน้ำ" รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 ณ.ห้องประชุมเพชรบุรี โรงแรมรีเจ้นท์ [...]

ผวจ.สมุทรสาคร เร่งแก้ปัญหาผักตบชะวาในคลองมหาชัยและแม่น้ำท่าจีน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 -19.00 น.ที่สะพานปลาสมุทรสาคร ท่าน ผวจ.สค.ร่วมประชุมและออกตรวจผักตบชวาในคลองมหาชัยและแม่น้ำท่าจีนร่วมกับ [...]

องค์การสะพานปลา สะพานปลาสมุทรสาคร มีอะไรมากกว่าที่คิด

บรรยากาศภายในสะพานปลาสมุทรสาคร

สะพานปลาสมุทรสาครสร้างความมั้นใจให้กับผู้ประกอบการในเครื่องชั่งรถบรรทุก

วันที่ 28 มีนาคม 2562 สะพานปลาสมุทรสาครทำการทดสอบเครื่องชั่งรถบรรทุกเพื่อสร้างความมั้นใจให้แก่ผู้มาใช้บริการในสะพานปลาสมุทรสาคร โดนการเชิญเจ้าหน้าที่จากกรมชั่งตวงวัดมาทำการทดสอบระบบความเที่ยงตรง    

เครื่องชั่งอัตโนมัติลดขั้นตอนการทำงานในระบบTFCC SYSTEMของผู้ประกอบการ

เครื่องชั่งอัตโนมัติองค์การสะพานปลาเป็นเครื่องชั่งที่ได้มาตรฐานเที่ยงตรงทำงานง่าย และเป็นประโยชต่อผู้ประกอบการแพปลา โดยการชั่งน้ำหนังผ่านเครื่องชั่งอัตโนมัติทำให้ลดขั้นตอนการทำงานในระบบ เพราะการชั่งแต่ละครั้งน้ำหนักสัตว์จะเข้าระบบ TFCC SYSTEM ของกรมประมงโดยอัตโนมัติ โดยที่ผู้ประกอบการไม่ต้องรอการอนุมัติน้ำหนักจากสะพานปลาและท่าเทียบเรือ ผู้ประกอบการสามารถนำน้ำหนักสัตว์น้ำไปทำ MCPD [...]

By |2019-03-27T12:02:50+00:00มีนาคม 27th, 2562|ข่าวเด่น|0 Comments