ข่าวเด่น

สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 11:00 น. ที่ ห้องประชุมสะพานปลาสมุทรสาคร สังกัดองค์การสะพานปลา [...]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”การเพิ่มศักยภาพการทำงานของทาเทียบเรือประมงในการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์นน้ำ”

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การเพิ่มศักยภาพการทำงานของทาเทียบเรือประมงในการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์นน้ำ" รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 ณ.ห้องประชุมเพชรบุรี โรงแรมรีเจ้นท์ [...]

ผวจ.สมุทรสาคร เร่งแก้ปัญหาผักตบชะวาในคลองมหาชัยและแม่น้ำท่าจีน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 -19.00 น.ที่สะพานปลาสมุทรสาคร ท่าน ผวจ.สค.ร่วมประชุมและออกตรวจผักตบชวาในคลองมหาชัยและแม่น้ำท่าจีนร่วมกับ [...]

องค์การสะพานปลา สะพานปลาสมุทรสาคร มีอะไรมากกว่าที่คิด

บรรยากาศภายในสะพานปลาสมุทรสาคร

สะพานปลาสมุทรสาครสร้างความมั้นใจให้กับผู้ประกอบการในเครื่องชั่งรถบรรทุก

วันที่ 28 มีนาคม 2562 สะพานปลาสมุทรสาครทำการทดสอบเครื่องชั่งรถบรรทุกเพื่อสร้างความมั้นใจให้แก่ผู้มาใช้บริการในสะพานปลาสมุทรสาคร โดนการเชิญเจ้าหน้าที่จากกรมชั่งตวงวัดมาทำการทดสอบระบบความเที่ยงตรง    

เครื่องชั่งอัตโนมัติลดขั้นตอนการทำงานในระบบTFCC SYSTEMของผู้ประกอบการ

เครื่องชั่งอัตโนมัติองค์การสะพานปลาเป็นเครื่องชั่งที่ได้มาตรฐานเที่ยงตรงทำงานง่าย และเป็นประโยชต่อผู้ประกอบการแพปลา โดยการชั่งน้ำหนังผ่านเครื่องชั่งอัตโนมัติทำให้ลดขั้นตอนการทำงานในระบบ เพราะการชั่งแต่ละครั้งน้ำหนักสัตว์จะเข้าระบบ TFCC SYSTEM ของกรมประมงโดยอัตโนมัติ โดยที่ผู้ประกอบการไม่ต้องรอการอนุมัติน้ำหนักจากสะพานปลาและท่าเทียบเรือ ผู้ประกอบการสามารถนำน้ำหนักสัตว์น้ำไปทำ MCPD [...]

By |2019-03-27T12:02:50+00:00มีนาคม 27th, 2562|ข่าวเด่น|0 Comments