สป.สค. สังกัด อสป. แน่นหนักด้านสารตกค้างในสินค้าสัตว็น้ำ

//สป.สค. สังกัด อสป. แน่นหนักด้านสารตกค้างในสินค้าสัตว็น้ำ

สป.สค. สังกัด อสป. แน่นหนักด้านสารตกค้างในสินค้าสัตว็น้ำ

พนักงานสะพานปลาสมุทรสาคร ทำการตรวจสารตกค้างในสินค้าสัตว์เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคว่าสินค้าสัตว์น้ำที่ออกจากสะพานปลาสมุทรสาคร ปราศจากสารตกค้าง ถูกสุขอนามัยและสด แค่ผู้บริโภค

By |2019-07-14T10:05:55+00:00กรกฎาคม 14th, 2562|ข่าวกิจกรรม|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment