ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) ลงพื้นที่ สป.สค.

///ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) ลงพื้นที่ สป.สค.

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) ลงพื้นที่ สป.สค.

นางสาวทัศน์ลักษณ์ ปัตตพงศ์ภัช ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมสะพานปลาสมุทรสาคร โดย นายทวีศักดิ์ สักกุณา รักษาการแทน หัวหน้าสำนักงานสะพานปลาสมุทรสาคร นางวรรณา จงประสพโชคชัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 นายเทพฤทธิ์ ทวีพล เจ้าหน้าที่ธุระการ 3 ให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมขั้นตอนการทำงานของพนักงานสะพานปลาสมุทรสาคร พร้อมเยี่ยมชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์แจ้งเข้า-ออกเรือประมง (pipo)

About the Author:

Leave A Comment