นายทวีศักดิ์ สักกุณา ร.หส.สป.สค.พร้อมนายเทพฤทธิ์ ทวีพล พนักงาน สป.สค เข้าร่วมประชุมศูนย์ควบคุมแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 1 สมุทรสาคร

//นายทวีศักดิ์ สักกุณา ร.หส.สป.สค.พร้อมนายเทพฤทธิ์ ทวีพล พนักงาน สป.สค เข้าร่วมประชุมศูนย์ควบคุมแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 1 สมุทรสาคร

นายทวีศักดิ์ สักกุณา ร.หส.สป.สค.พร้อมนายเทพฤทธิ์ ทวีพล พนักงาน สป.สค เข้าร่วมประชุมศูนย์ควบคุมแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 1 สมุทรสาคร

วันที่ 12 กันยายน 2562 นายทวีศักดิ์ สักกุณา รักษาการหัวหน้าสำนักงานสะพานปลาสมุทรสาคร พร้อม นายเทพฤทธิ์ ทวีพล เจ้าหน้าที่ธุระการ 3 เข้าร่วมประชุม การชี้แจงการทำงานศูนย์ฯ pipo เรื่องประกาศฉบับใหม่ที่ประกาศใช้ร่วมทั้งฉบับเก่าที่ยังปฎิบัติไม่ถูกต้อง และร่วมกันเสนอปัญหาและวิธีการแก้ไขในระดับพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

By |2019-09-12T09:59:07+00:00กันยายน 12th, 2562|ข่าวกิจกรรม|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment