พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่เรือประมงแบบเบ็ดเสรร็จ

//พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่เรือประมงแบบเบ็ดเสรร็จ

พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่เรือประมงแบบเบ็ดเสรร็จ

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙:๐๐ – ๑๑:๐๐ กรมประมง กำหนดจัดพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารศูนย์ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่เรือประมงแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) สมุทรสาคร เพื่อเป็นศูนย์ให้บริการแก่ชาวประมงและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม โดยมีนายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์

By |2019-09-30T09:21:38+00:00กันยายน 30th, 2562|ข่าวกิจกรรม|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment