สะพานปลาสมุทรสาครจับมือชาวประมงสมุทรสาคร กำจัดขยะทะเล

///สะพานปลาสมุทรสาครจับมือชาวประมงสมุทรสาคร กำจัดขยะทะเล

สะพานปลาสมุทรสาครจับมือชาวประมงสมุทรสาคร กำจัดขยะทะเล

สะพานปลาสมุทรสาครจับมือชาวประมงสมุทรสาคร ร่วมกันกำจัดขยะทะเลเพื่อรักษาความสะอาดถิ่นอาศัยของสัตว์น้ำ และรักษาระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมทางทะเลให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป#สะพานปลาสมุทรสาคร #องค์การสะพานปลา #กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

About the Author:

Leave A Comment