สะพานปลาสมุทรสาคร สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค

///สะพานปลาสมุทรสาคร สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค

สะพานปลาสมุทรสาคร สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค

นายเทพฤทธิ์ ทวีพล เจ้าหน้าที่ธุระการ 3 และนายกฤษณะ แก้วสีขาว เจ้าหน้าที่ธุระการ 2 ทำการตรวจสารตกค้างในสินค้าสัตว์น้ำ (ฟอร์มาลีน) เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคว่าสินค้าที่ออกจากสะพานปลาสมุทรสาคร ปลอดสารตกค้าง

About the Author:

Leave A Comment