องค์การสะพานปลาจับมือกรมประมง

//องค์การสะพานปลาจับมือกรมประมง

องค์การสะพานปลาจับมือกรมประมง

วันที่ 12 มีนาคม 2562 ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา นายศุภชัย ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง นายประมวล รักษ์ใจ ที่ปรึกษา อสป. นายชัยยุทธ ถมกระจ่าง ผู้อำนวยการฝ่ายท่าเทียบเรือประมง 1 พร้อมด้วยคณะทำงานประชุมหารือเกี่ยวกับการบริหารงานของศูนย์ปฎิบัติการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำ ร่วมกับกรมประมง โดยมี นายบรรจง จำนงศิตธรรม รองอธิบดีกรมประมง เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมอินทรีย์ อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง เพื่อหารือถึงการดำเนินงาน ร่วมกับ ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง (PIPO) และกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง (กบร.) ถึงการแจ้งเข้าออกเรือประมง และการรายงานข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูล ร่วมถึงการดำเนินงานร่วมกับด่านตรวจสัตว์น้ำในการนำเข้าสัตว์น้ำ และPSMA การดำเนินงานร่วมกับศูนย์วิจัยตรวจสอบคุณภาพสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ การตรวจประเมินสุขลักษณะที่ดีของสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง รวมถึงการอบรมให้ความรู้แก่ชาวประมง ผู้ประกอบการแพปลา และผู้ที่เกี่ยวข้อง

By |2019-03-12T15:38:04+00:00มีนาคม 12th, 2562|ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment