องค์การสะพานปลาร่วมมือกรมประมง ศูนย์แจ้งเข้าแจ้งออก(pipo) ด่านตรวจสัตว์น้ำและโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำร่วมมือให้มีการใช้เครื่องชั่งอัตโนมัต

//องค์การสะพานปลาร่วมมือกรมประมง ศูนย์แจ้งเข้าแจ้งออก(pipo) ด่านตรวจสัตว์น้ำและโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำร่วมมือให้มีการใช้เครื่องชั่งอัตโนมัต

องค์การสะพานปลาร่วมมือกรมประมง ศูนย์แจ้งเข้าแจ้งออก(pipo) ด่านตรวจสัตว์น้ำและโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำร่วมมือให้มีการใช้เครื่องชั่งอัตโนมัต

วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09:00น. ณ.ห้องประชุมสะพานปลาสมุทรสาคร องค์การสะพานปลานำโดย นายประมวล รักษ์ใจ ที่ปรึกษา อสป. นายชัยยุทธ ถมกระจ่าง ผู้อำนวจการฝ่ายท่าเทียบเรือประมง 1 นายทวีศักดิ์ สักกุณาหัวหน้าสำนักงานสะพานปลาสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่กรมประมง(กบร.) ศูนย์แจ้งเข้าแจ้งออก(pipo)ด่านตรวจสัตว์น้ำ และโรงงานแปรรูปสินค้าสัตว์น้ำ ในการร่วมมือให้มีการใช้เครื่องชั่งอัตโนมัติให้ตรงตามวัตถุประสงค์ และเพื่อช่วยลดขั้นตอนในการทำงานของผู้ประกอบการแพปลาในการทำใบกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ( MPCD)

By |2019-03-14T15:20:36+00:00มีนาคม 14th, 2562|ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment