ร่วมทำบุญ มูลนิธิ LPN

//ร่วมทำบุญ มูลนิธิ LPN

ร่วมทำบุญ มูลนิธิ LPN

วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 มูลนิธิ LABOUR RIGHTS PROMOTION NETWORK (LPN)และ สะพานปลาสมุทรสาคร หัวหน้าศูนย์pipo ร่วมจัดงาน 

“โครงการเปิดและทำบุญศุนย์ลุูกเรือ ภายในสะพานปลาสมุทรสาคร พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับด้านสุขอนามัยภายในสะพานปลาและด้านความสวัสดิการของลูกเรือประมง เจ้าหน้าที่ของสะพานปลาสมุทรสาครและหัวหน้าศูนย์pipo

By |2019-05-19T06:12:04+00:00พฤษภาคม 19th, 2562|การประชาสัมพันธ์|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment