กรมประมงแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาน

//กรมประมงแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาน

กรมประมงแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 สะพานปลาสมุทรสาคร กองประมงต่างประเทศได้รับการประสานจากกรมประมงแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาน เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการป้องกันและแก้ไปปัญหา IUU รวมทั้งขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง และท่าเทียบเรือที่มีการปฏิบัติตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State Measure)

By |2019-05-30T14:01:27+00:00พฤษภาคม 30th, 2562|การประชาสัมพันธ์|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment