ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เยี่ยมชม สป.สค.

//ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เยี่ยมชม สป.สค.

ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เยี่ยมชม สป.สค.

วันที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00-10.00 น.ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมคณะผู้เข้าร่วมประชุมฯ. เยี่ยมชมกิจกรรมการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำและการคัดแยกสัตว์น้ำในสะพานปลาสมุทรสาคร

By |2019-06-09T04:45:52+00:00มิถุนายน 9th, 2562|การประชาสัมพันธ์|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment