ข่าวกิจกรรม2019-02-25T04:58:27+00:00

ต้อนรับคณะองค์การสะพานปลารัฐเปอร์ริสจากประเทศมาเลเซีย

วันที่ 16 มกราคา 2563 นายทวีศักดิ์ สักกุณา รักษาการหัวหน้าสะพานปลาสมุทรสาครและนายเทพฤทธิ์ ทวีพล เจ้าหน้าที่ธุระการ 3 ได้ให้การต้อนรับ คณะองค์การสะพานปลารัฐเปอร์ริสจากประเทศมาเลเซีย เพื่อเข้าศึกษาดูงานขั้นตอนการทำงานของสะพานปลาสมุทรสาครและรับฟังการบรรยายพิเศษจากนายเทพฤทธิ์ ทวีพล เจ้าหน้าที่ธุระการ 3  

By |มกราคม 16th, 2563|Categories: ข่าวกิจกรรม|0 Comments

สะพานปลาสมุทรสาคร ร่วมงาน วันดินโลก ณ.สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร กรมพัฒนาที่ดินWorld Soil Day

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 10:30 น. นาย วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานพิธีเปิดงานวันดินโลก ณ.สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรสาคร กรมพัฒนาที่ดิน โดยนายทวีศักดิ์ สักกุณา รักษาการหัวหน้าสำนักงานสะพานปลาสมุทรสาครและนายเทพฤทธิ์ ทวีพล เจ้าหน้าที่ธุระการ 3 เข้าร่วมชมงาน พร้อมปลูกหญ้าแฝกและปล่อยพันธุ์ปลา

By |ธันวาคม 19th, 2562|Categories: ข่าวกิจกรรม|0 Comments

ดร.อัจจ์นกฤศ ดำรงชิตานนท์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสะพานปลาสมุทรสาคร

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ท่าน ดร.อัจจ์นกฤศ ดำรงชิตานนท์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสะพานปลาสมุทรสาคร โดยมี นายทวีศักดิ์ สักกุณา ร.หส.สป.สค. และนายเทพฤทธิ์ ทวัพล จธ.3 ให้การต้อนรับ

By |ธันวาคม 11th, 2562|Categories: ข่าวกิจกรรม, ข่าวผู้บริหาร|0 Comments

เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง(PIPO) จังหวัดสมุทรสาคร ที่สะพานปลาสมุทรสาคร

By |ธันวาคม 4th, 2562|Categories: ข่าวกิจกรรม|0 Comments

คณะจากญี่ปุ่นเยี่ยมชมการวางแผนและการจักการท่าเทียบเรือประมง ที่สะพานปลาสมุทรสาคร

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายทวีศักดิ์ สักกุณา ร.หส.สป.สค.และนายเทพฤทธิ์ ทวีพล จธ.3 ได้ต้อนรับคณะศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำคณะจากญี่ปุ่นเยี่ยมชมการวางแผนและการจักการท่าเทียบเรือประมง ที่สะพานปลาสมุทรสาคร  

By |พฤศจิกายน 26th, 2562|Categories: ข่าวกิจกรรม|0 Comments

พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่เรือประมงแบบเบ็ดเสรร็จ

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙:๐๐ - ๑๑:๐๐ กรมประมง กำหนดจัดพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารศูนย์ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่เรือประมงแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) สมุทรสาคร เพื่อเป็นศูนย์ให้บริการแก่ชาวประมงและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม โดยมีนายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์

By |กันยายน 30th, 2562|Categories: ข่าวกิจกรรม|0 Comments