ข่าวกิจกรรม2019-02-25T04:58:27+00:00

พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่เรือประมงแบบเบ็ดเสรร็จ

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙:๐๐ - ๑๑:๐๐ กรมประมง กำหนดจัดพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารศูนย์ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่เรือประมงแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) สมุทรสาคร เพื่อเป็นศูนย์ให้บริการแก่ชาวประมงและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม โดยมีนายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์

By |กันยายน 30th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

SEAFDEC เยี่ยมชมสะพานปลาสมุทรสาคร

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมการทำงานของสะพารปลาสมุทรสาคร โดยมี นายทวีศักดิ์ สักกุณา รักษาการหัวหน้าสำนักงานสะพานปลาสมุทรสาคร และนายเทพฤทธิ์ ทวีพล เจ้าหน้าที่ธุระการ 3 ให้การต้องรับและชี้แนะวิธีการทำงานของสะพานปลาสมุทรสาคร  

By |กันยายน 27th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

นักศึกษา คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาวตร์ เข้าเยี่ยมชมการทำงานของสะพานปลาสมุทรสาคร

วันที่ 21/09/62 นักศึกษา คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาวตร์ เข้าเยี่ยมชมการทำงานของสะพานปลาสมุทรสาครและศูนย์แจ้งเข้า-ออกเรือประมง โดยมี นายทวีศักดิ์ สักกุณา รักษาการหัวหน้าสำนักงานสะพานปลาสมุทรสาคร นายเทพฤทธิ์ ทวีพล เจ้าหน้าที่ธุระการ 3 และเจ้าหน้าที่ศูนย์pipo เขต1 สมุทรสาคร ให้การตอนรับและให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของสะพานปลาสมุทรสาครและการทำงานของศูนย์แจ้งเข้า-ออกเรือปาะมง

By |กันยายน 21st, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่น|0 Comments

นายทวีศักดิ์ สักกุณา ร.หส.สป.สค.พร้อมนายเทพฤทธิ์ ทวีพล พนักงาน สป.สค เข้าร่วมประชุมศูนย์ควบคุมแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 1 สมุทรสาคร

วันที่ 12 กันยายน 2562 นายทวีศักดิ์ สักกุณา รักษาการหัวหน้าสำนักงานสะพานปลาสมุทรสาคร พร้อม นายเทพฤทธิ์ ทวีพล เจ้าหน้าที่ธุระการ 3 เข้าร่วมประชุม การชี้แจงการทำงานศูนย์ฯ pipo เรื่องประกาศฉบับใหม่ที่ประกาศใช้ร่วมทั้งฉบับเก่าที่ยังปฎิบัติไม่ถูกต้อง และร่วมกันเสนอปัญหาและวิธีการแก้ไขในระดับพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

By |กันยายน 12th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) ลงพื้นที่ สป.สค.

นางสาวทัศน์ลักษณ์ ปัตตพงศ์ภัช ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมสะพานปลาสมุทรสาคร โดย นายทวีศักดิ์ สักกุณา รักษาการแทน หัวหน้าสำนักงานสะพานปลาสมุทรสาคร นางวรรณา จงประสพโชคชัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 นายเทพฤทธิ์ ทวีพล เจ้าหน้าที่ธุระการ 3 ให้การต้อนรับ และพาเยี่ยมชมขั้นตอนการทำงานของพนักงานสะพานปลาสมุทรสาคร พร้อมเยี่ยมชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์แจ้งเข้า-ออกเรือประมง (pipo)

ร.หส.สป.สค. ร่วมปล่อยกุ้ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘:๐๐ น. สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  บริเวณท่าน้ำหน้าวัดศรีสุทธาราม (วัดกำพร้า) โดยมีนายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และประชาชน  เข้าร่วมโครงการกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งภายในโครงการ ได้มีการปล่อยพันธุ์กุ้งกุลาดำ จำนวน 3 ล้านตัว

By |สิงหาคม 1st, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments