ข่าวกิจกรรม2019-02-25T04:58:27+00:00

ณ.สะพานปลาสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาครจัดกิจกรรมขยะคืนฝั่งทะเลสวยด้วยมือ

วันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ.สะพานปลาสมุทรสาคร #จังหวัดสมุทรสาครจัดกิจกรรมขยะคืนฝั่งทะเลสวยด้วยมือ โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรม ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา ณ.สะพานปลาสมุทรสาคร นายอำนาจ หนูทอง ประมงจังหวัดสมุทรสาคร ผู้แทนกรมประมง ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลและศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดสมุทรสาคร ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงเขต 1 (สมุทรสาคร) สะพานปลาสมุทรสาคร สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสมุทรสาคร สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่3 สมุทรสาคร ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก สมาคมการประมงสมุทรสาคร กลุ่มประมงพื้นบ้านเรือเล็กจังหวัดสมุทรสาคร ท่าเทียบเรือประมงสมุทรสาคร

By |มีนาคม 20th, 2563|Categories: ข่าวกิจกรรม|0 Comments

สะพานปลาสมุทรสาคร สร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค

นายเทพฤทธิ์ ทวีพล เจ้าหน้าที่ธุระการ 3 และนายกฤษณะ แก้วสีขาว เจ้าหน้าที่ธุระการ 2 ทำการตรวจสารตกค้างในสินค้าสัตว์น้ำ (ฟอร์มาลีน) เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคว่าสินค้าที่ออกจากสะพานปลาสมุทรสาคร ปลอดสารตกค้าง

By |มกราคม 28th, 2563|Categories: ข่าวกิจกรรม, ส่งเสริมการประมง|0 Comments

สะพานปลาสมุทรสาครจับมือชาวประมงสมุทรสาคร กำจัดขยะทะเล

สะพานปลาสมุทรสาครจับมือชาวประมงสมุทรสาคร ร่วมกันกำจัดขยะทะเลเพื่อรักษาความสะอาดถิ่นอาศัยของสัตว์น้ำ และรักษาระบบนิเวศ สิ่งแวดล้อมทางทะเลให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป#สะพานปลาสมุทรสาคร #องค์การสะพานปลา #กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

By |มกราคม 28th, 2563|Categories: ข่าวกิจกรรม, ส่งเสริมการประมง|0 Comments

สป.สค ร่วมพิธิเปิดศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่3 จ.สมุทรสาคร

วันที่ 26 มกราคม 2563 นายเทพฤทธิ์ ทวีพล เจ้าหน้าที่ธุระการ 3 ได้รับมอบหมายเป็นตัวแทน สะพานปลาสมุทรสาคร องค์การสะพานปลา ร่วมพิธิเปิดศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่3 จ.สมุทรสาคร โดยอธิบดีโสภณ ทองดี เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธี

By |มกราคม 26th, 2563|Categories: ข่าวกิจกรรม|0 Comments

The Oceans and Fisheries Partnership เข้าศึกษาดูงานที่สะพานปลาสมุทรสาคร

วันที่ 23 มกราคม 2563 นายทวีศักดิ์ สักกุณา รักษาการหัวหน้าสำนักงานสะพานปลาสมุทรสาคร และนายเทพฤทธิ์ ทวีพล เจ้าหน้าที่ธุระการ 3 ได้เข้าร่วม กับมูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานและThe Oceans and Fisheries Partnership and SEAFDEC are conducting a Regional Workshop on Gender lntegration in Fisheries จัดให้การการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ดูงานในบริบทด้านแรงงานประมงและประมงต่อเนื่องของจังหวัดสมุทรสาครและบทบาทหญิงชายในการจัดการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น แก่ผู้เข้ามาศึกษาดูงานทั้งชาวไทยและต่างประเทศ

By |มกราคม 23rd, 2563|Categories: ข่าวกิจกรรม|0 Comments

ต้อนรับคณะองค์การสะพานปลารัฐเปอร์ริสจากประเทศมาเลเซีย

วันที่ 16 มกราคา 2563 นายทวีศักดิ์ สักกุณา รักษาการหัวหน้าสะพานปลาสมุทรสาครและนายเทพฤทธิ์ ทวีพล เจ้าหน้าที่ธุระการ 3 ได้ให้การต้อนรับ คณะองค์การสะพานปลารัฐเปอร์ริสจากประเทศมาเลเซีย เพื่อเข้าศึกษาดูงานขั้นตอนการทำงานของสะพานปลาสมุทรสาครและรับฟังการบรรยายพิเศษจากนายเทพฤทธิ์ ทวีพล เจ้าหน้าที่ธุระการ 3  

By |มกราคม 16th, 2563|Categories: ข่าวกิจกรรม|0 Comments