ข่าวกิจกรรม2019-02-25T04:58:27+00:00

ทั้งสดและสวยพร้อมด้วยถูกสุขอนามัยท่าเทียบเรือ

ภาพบรรยากาศ "สะพานปลาสมุทรสาคร"

By |มิถุนายน 3rd, 2562|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

ผวจ.สมุทรสาคร ออกตรวจความคืนหน้าปัญหาผักตบชะวาในคลองมหาชัยและแม่น้ำท่าจีน

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น. ที่สะพานปลาสมุทรสาคร ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครพร้อมคณะแก้ไขปัญหาผัดตบชะวาในคลองมหาชัยและแม่น้ำท่าจีนขึ้นเรือออกตรวจความคืนหน้าหลังจากการเริ่มกำจัดผัดตบชะวาก่อนหน้านี้

By |พฤษภาคม 30th, 2562|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

กรมประมงแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 สะพานปลาสมุทรสาคร กองประมงต่างประเทศได้รับการประสานจากกรมประมงแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาน เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการป้องกันและแก้ไปปัญหา IUU รวมทั้งขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง และท่าเทียบเรือที่มีการปฏิบัติตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า (Port State Measure)

By |พฤษภาคม 30th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

ผวจ.สมุทรสาคร เร่งแก้ปัญหาผักตบชะวาในคลองมหาชัยและแม่น้ำท่าจีน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 -19.00 น.ที่สะพานปลาสมุทรสาคร ท่าน ผวจ.สค.ร่วมประชุมและออกตรวจผักตบชวาในคลองมหาชัยและแม่น้ำท่าจีนร่วมกับ ท่านรอง ผวจ.ทั้งสองท่านปลัด จว.นอภ.เมือง ประมง จว. โยธา จว. ชลประทานจว.ผอ.พัฒนาที่ดิน.จว. จนท.อบจ.จว.และจนท.เทศบาลนคร สค. เพื่อวางแผนการกำจัดผักตบชวาที่เกิดในพื้นที่ โดยได้รับการอนุเคราะห์เรือจาก ผอ.สืบสกุล (ผอ.ศูนย์ฯทะเลและชายฝั่งที่ 3)    

By |พฤษภาคม 20th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่น|0 Comments

ร่วมทำบุญ มูลนิธิ LPN

วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 มูลนิธิ LABOUR RIGHTS PROMOTION NETWORK (LPN)และ สะพานปลาสมุทรสาคร หัวหน้าศูนย์pipo ร่วมจัดงาน  "โครงการเปิดและทำบุญศุนย์ลุูกเรือ ภายในสะพานปลาสมุทรสาคร พร้อมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับด้านสุขอนามัยภายในสะพานปลาและด้านความสวัสดิการของลูกเรือประมง เจ้าหน้าที่ของสะพานปลาสมุทรสาครและหัวหน้าศูนย์pipo

By |พฤษภาคม 19th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

องค์การสะพานปลา สะพานปลาสมุทรสาคร มีอะไรมากกว่าที่คิด

บรรยากาศภายในสะพานปลาสมุทรสาคร

By |เมษายน 21st, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่น|0 Comments