ข่าวกิจกรรม2019-02-25T04:58:27+00:00

ดร.อัจจ์นกฤศ ดำรงชิตานนท์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสะพานปลาสมุทรสาคร

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 ท่าน ดร.อัจจ์นกฤศ ดำรงชิตานนท์ และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสะพานปลาสมุทรสาคร โดยมี นายทวีศักดิ์ สักกุณา ร.หส.สป.สค. และนายเทพฤทธิ์ ทวัพล จธ.3 ให้การต้อนรับ

By |ธันวาคม 11th, 2562|Categories: ข่าวกิจกรรม, ข่าวผู้บริหาร|0 Comments

เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง(PIPO) จังหวัดสมุทรสาคร ที่สะพานปลาสมุทรสาคร

By |ธันวาคม 4th, 2562|Categories: ข่าวกิจกรรม|0 Comments

คณะจากญี่ปุ่นเยี่ยมชมการวางแผนและการจักการท่าเทียบเรือประมง ที่สะพานปลาสมุทรสาคร

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายทวีศักดิ์ สักกุณา ร.หส.สป.สค.และนายเทพฤทธิ์ ทวีพล จธ.3 ได้ต้อนรับคณะศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำคณะจากญี่ปุ่นเยี่ยมชมการวางแผนและการจักการท่าเทียบเรือประมง ที่สะพานปลาสมุทรสาคร  

By |พฤศจิกายน 26th, 2562|Categories: ข่าวกิจกรรม|0 Comments

พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่เรือประมงแบบเบ็ดเสรร็จ

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙:๐๐ - ๑๑:๐๐ กรมประมง กำหนดจัดพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารศูนย์ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่เรือประมงแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) สมุทรสาคร เพื่อเป็นศูนย์ให้บริการแก่ชาวประมงและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม โดยมีนายอดิศร พร้อมเทพ อธิบดีกรมประมง เป็นประธานประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์

By |กันยายน 30th, 2562|Categories: ข่าวกิจกรรม|0 Comments

SEAFDEC เยี่ยมชมสะพานปลาสมุทรสาคร

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมการทำงานของสะพารปลาสมุทรสาคร โดยมี นายทวีศักดิ์ สักกุณา รักษาการหัวหน้าสำนักงานสะพานปลาสมุทรสาคร และนายเทพฤทธิ์ ทวีพล เจ้าหน้าที่ธุระการ 3 ให้การต้องรับและชี้แนะวิธีการทำงานของสะพานปลาสมุทรสาคร  

By |กันยายน 27th, 2562|Categories: ข่าวกิจกรรม|0 Comments

นักศึกษา คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาวตร์ เข้าเยี่ยมชมการทำงานของสะพานปลาสมุทรสาคร

วันที่ 21/09/62 นักศึกษา คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาวตร์ เข้าเยี่ยมชมการทำงานของสะพานปลาสมุทรสาครและศูนย์แจ้งเข้า-ออกเรือประมง โดยมี นายทวีศักดิ์ สักกุณา รักษาการหัวหน้าสำนักงานสะพานปลาสมุทรสาคร นายเทพฤทธิ์ ทวีพล เจ้าหน้าที่ธุระการ 3 และเจ้าหน้าที่ศูนย์pipo เขต1 สมุทรสาคร ให้การตอนรับและให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของสะพานปลาสมุทรสาครและการทำงานของศูนย์แจ้งเข้า-ออกเรือปาะมง

By |กันยายน 21st, 2562|Categories: ข่าวกิจกรรม, ข่าวเด่น|0 Comments