ที่อยู่หน่วยงาน

//ที่อยู่หน่วยงาน
ที่อยู่หน่วยงาน2019-01-31T02:23:01+00:00

สะพานปลาสมุทรสาคร

เปิดดำเนินงาน 15  เมษายน  2511

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน  เลขที่  1024  ถนนวิเชียรโชฎก  ตำบลมหาชัย  อำเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร  มีเนื้อที่  7  ไร่  3  งาน  28.2  ตารางวา

โทรศัพท์ 034-422-803  โทรสาร 034-820-320