โครงสร้างบุคลากร

/โครงสร้างบุคลากร
โครงสร้างบุคลากร2019-01-31T14:54:15+00:00

สำนักงานสะพานปลาสมุทรสาคร

-ว่าง-
-ว่าง-หัวหน้าสำนักงาน

ฝ่ายการเงินและบัญชี

นางวรรณา จงประสพโชคชัย
นางวรรณา จงประสพโชคชัยเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7
นายวิสุทธิ์ เอกมหาชัย
นายวิสุทธิ์ เอกมหาชัยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 6 (ก/ง)
นายชอบ หัวดอน
นายชอบ หัวดอนเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 6
น.ส.จรีลักษ์ เมืองอุดม
น.ส.จรีลักษ์ เมืองอุดมเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3 (บ/ช)

ฝ่ายธุรการ

นายธวัชชัย ภูครองทุ่ง
นายธวัชชัย ภูครองทุ่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 5
นายเทพฤทธิ์ ทวีพล
นายเทพฤทธิ์ ทวีพลเจ้าหน้าที่ธุรการ 3
นายกฤษณะ แก้วสีขาว
นายกฤษณะ แก้วสีขาวเจ้าหน้าที่ธุรการ 2
นายพัชระ นันท์คำ
นายพัชระ นันท์คำเจ้าหน้าที่ธุรการ 1
นายชญากร แสงประทีป
นายชญากร แสงประทีปเจ้าหน้าที่ธุรการ 1