Home2020-01-17T04:46:43+00:00

ความเป็นมา

                   สะพานปลาสมุทรสาครก่อสร้างขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้ชาวประมงในจังหวัดสมุทรสาครตลอดจนชาวประมงต่างท้องถิ่นได้นำสัตว์น้ำที่จับได้เข้ามาขนถ่ายและจำหน่าย  โดยองค์การสะพานปลาได้จัดซื้อที่ดินบริเวณริมแม่น้ำท่าจีน ถนนสายวัดป้อมโรงไฟฟ้า ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 52.3 ตารางวาและก่อสร้างสะพานปลา เมื่อปี 2509   รวมงบประมาณค่าที่ดินและค่าก่อสร้างเป็นเงิน 7,287,634.40 บาท    สะพานปลาสมุทรสาครเปิดดำเนินงานเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2511

 • นักศึกษา คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาวตร์ เข้าเยี่ยมชมการทำงานของสะพานปลาสมุทรสาคร

  วันที่ 21/09/62 นักศึกษา คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาวตร์ เข้าเยี่ยมชมการทำงานของสะพานปลาสมุทรสาครและศูนย์แจ้งเข้า-ออกเรือประมง โดยมี นายทวีศักดิ์ สักกุณา รักษาการหัวหน้าสำนักงานสะพานปลาสมุทรสาคร นายเทพฤทธิ์ ทวีพล เจ้าหน้าที่ธุระการ 3 และเจ้าหน้าที่ศูนย์pipo เขต1 สมุทรสาคร ให้การตอนรับและให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของสะพานปลาสมุทรสาครและการทำงานของศูนย์แจ้งเข้า-ออกเรือปาะมง

 • สป.สค. ต้อนรับ ผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ

  วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่สะพานปลาสมุทรสาคร  Mr.Guy Ryder ผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ มาศึกษาดูงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง(PIPO) และขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่PIPO ในสะพานปลาสมุทรสาคร โดยการต้องรับของ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสมุทรสาคร

 • อสป.ร่วมกำจัดขยะทะเลตอบรับนโยบายของรัฐ

  สะพานปลาสมุทรสาคร สังกัด องค์การสะพานปลา ร่วมกับชาวประมงจังหวัดสมุทรสาคร กำจัดขยะทะเลโดยการนำขยะกลับเข้าฝั่ง เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมทะเลของไทยให้อุดมสมบูรณ์และสวยงาน และสะพานปลาสมุทรสาครก็ได้เป็นศูนย์รับขยะทะเลเพื่อจะนำไปกำจัดต่อไป  

 • สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑

  วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 11:00 น. ที่ ห้องประชุมสะพานปลาสมุทรสาคร สังกัดองค์การสะพานปลา มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) นำคณะอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่สถาบันพระปกเกล้าหลักสูตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑ เข้าฟังการบรรยายหัวข้อ "คุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติกับสิทธิมนุษยชนที่จับต้องได้" โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมบรรยาย อาทิเช่น สะพานปลาสมุทรสาคร ร.หส.สป.สค.นายทวีศักดิ์ สักกุณา มอบหมาย นายวิสุทธิ์ เอกมหาชัย หัวหน้าศูนย์แจ้งเข้า ออกเรือประมง และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”การเพิ่มศักยภาพการทำงานของทาเทียบเรือประมงในการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์นน้ำ”

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การเพิ่มศักยภาพการทำงานของทาเทียบเรือประมงในการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์นน้ำ" รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 ณ.ห้องประชุมเพชรบุรี โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

พิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารศูนย์ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่เรือประมงแบบเบ็ดเสรร็จ

กันยายน 30th, 2562|

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙:๐๐ - ๑๑:๐๐ กรมประมง กำหนดจัดพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอาคารศูนย์ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่เรือประมงแบบเบ็ดเสร็จ [...]

SEAFDEC เยี่ยมชมสะพานปลาสมุทรสาคร

กันยายน 27th, 2562|

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมคณะเข้าเยี่ยมชมการทำงานของสะพารปลาสมุทรสาคร โดยมี นายทวีศักดิ์ สักกุณา รักษาการหัวหน้าสำนักงานสะพานปลาสมุทรสาคร [...]

นักศึกษา คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาวตร์ เข้าเยี่ยมชมการทำงานของสะพานปลาสมุทรสาคร

กันยายน 21st, 2562|

วันที่ 21/09/62 นักศึกษา คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาวตร์ เข้าเยี่ยมชมการทำงานของสะพานปลาสมุทรสาครและศูนย์แจ้งเข้า-ออกเรือประมง โดยมี นายทวีศักดิ์ สักกุณา รักษาการหัวหน้าสำนักงานสะพานปลาสมุทรสาคร [...]

นายทวีศักดิ์ สักกุณา ร.หส.สป.สค.พร้อมนายเทพฤทธิ์ ทวีพล พนักงาน สป.สค เข้าร่วมประชุมศูนย์ควบคุมแจ้งเข้า-ออก เรือประมง เขต 1 สมุทรสาคร

กันยายน 12th, 2562|

วันที่ 12 กันยายน 2562 นายทวีศักดิ์ สักกุณา รักษาการหัวหน้าสำนักงานสะพานปลาสมุทรสาคร พร้อม นายเทพฤทธิ์ ทวีพล [...]

ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่ากระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) ลงพื้นที่ สป.สค.

กันยายน 11th, 2562|

นางสาวทัศน์ลักษณ์ ปัตตพงศ์ภัช ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชมสะพานปลาสมุทรสาคร โดย นายทวีศักดิ์ สักกุณา รักษาการแทน [...]

ร.หส.สป.สค. ร่วมปล่อยกุ้ง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สิงหาคม 1st, 2562|

วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘:๐๐ น. สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  บริเวณท่าน้ำหน้าวัดศรีสุทธาราม (วัดกำพร้า) โดยมีนายสมคิด [...]

สป.สค. ต้อนรับ ผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ

กรกฎาคม 23rd, 2562|

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่สะพานปลาสมุทรสาคร  Mr.Guy Ryder ผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ มาศึกษาดูงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง(PIPO) [...]

อสป.ร่วมกำจัดขยะทะเลตอบรับนโยบายของรัฐ

กรกฎาคม 14th, 2562|

สะพานปลาสมุทรสาคร สังกัด องค์การสะพานปลา ร่วมกับชาวประมงจังหวัดสมุทรสาคร กำจัดขยะทะเลโดยการนำขยะกลับเข้าฝั่ง เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมทะเลของไทยให้อุดมสมบูรณ์และสวยงาน และสะพานปลาสมุทรสาครก็ได้เป็นศูนย์รับขยะทะเลเพื่อจะนำไปกำจัดต่อไป  

สป.สค. สังกัด อสป. แน่นหนักด้านสารตกค้างในสินค้าสัตว็น้ำ

กรกฎาคม 14th, 2562|

พนักงานสะพานปลาสมุทรสาคร ทำการตรวจสารตกค้างในสินค้าสัตว์เพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคว่าสินค้าสัตว์น้ำที่ออกจากสะพานปลาสมุทรสาคร ปราศจากสารตกค้าง ถูกสุขอนามัยและสด แค่ผู้บริโภค