Home2020-05-08T07:22:50+00:00

ความเป็นมา

                   สะพานปลาสมุทรสาครก่อสร้างขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้ชาวประมงในจังหวัดสมุทรสาครตลอดจนชาวประมงต่างท้องถิ่นได้นำสัตว์น้ำที่จับได้เข้ามาขนถ่ายและจำหน่าย  โดยองค์การสะพานปลาได้จัดซื้อที่ดินบริเวณริมแม่น้ำท่าจีน ถนนสายวัดป้อมโรงไฟฟ้า ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 52.3 ตารางวาและก่อสร้างสะพานปลา เมื่อปี 2509   รวมงบประมาณค่าที่ดินและค่าก่อสร้างเป็นเงิน 7,287,634.40 บาท    สะพานปลาสมุทรสาครเปิดดำเนินงานเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2511

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทั้งสดและสวยพร้อมด้วยถูกสุขอนามัยท่าเทียบเรือ

ภาพบรรยากาศ "สะพานปลาสมุทรสาคร"

By |มิถุนายน 3rd, 2562|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

ผวจ.สมุทรสาคร ออกตรวจความคืนหน้าปัญหาผักตบชะวาในคลองมหาชัยและแม่น้ำท่าจีน

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น. ที่สะพานปลาสมุทรสาคร ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครพร้อมคณะแก้ไขปัญหาผัดตบชะวาในคลองมหาชัยและแม่น้ำท่าจีนขึ้นเรือออกตรวจความคืนหน้าหลังจากการเริ่มกำจัดผัดตบชะวาก่อนหน้านี้

By |พฤษภาคม 30th, 2562|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

กรมประมงแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาน

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 สะพานปลาสมุทรสาคร กองประมงต่างประเทศได้รับการประสานจากกรมประมงแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาน เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการป้องกันและแก้ไปปัญหา IUU รวมทั้งขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง และท่าเทียบเรือที่มีการปฏิบัติตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า [...]

By |พฤษภาคม 30th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

ผวจ.สมุทรสาคร เร่งแก้ปัญหาผักตบชะวาในคลองมหาชัยและแม่น้ำท่าจีน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 -19.00 น.ที่สะพานปลาสมุทรสาคร ท่าน ผวจ.สค.ร่วมประชุมและออกตรวจผักตบชวาในคลองมหาชัยและแม่น้ำท่าจีนร่วมกับ [...]

By |พฤษภาคม 20th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่น|0 Comments

ร่วมทำบุญ มูลนิธิ LPN

วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 มูลนิธิ LABOUR RIGHTS PROMOTION NETWORK (LPN)และ สะพานปลาสมุทรสาคร หัวหน้าศูนย์pipo [...]

By |พฤษภาคม 19th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

องค์การสะพานปลา สะพานปลาสมุทรสาคร มีอะไรมากกว่าที่คิด

บรรยากาศภายในสะพานปลาสมุทรสาคร

By |เมษายน 21st, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่น|0 Comments