Home2020-01-17T04:46:43+00:00

ความเป็นมา

                   สะพานปลาสมุทรสาครก่อสร้างขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้ชาวประมงในจังหวัดสมุทรสาครตลอดจนชาวประมงต่างท้องถิ่นได้นำสัตว์น้ำที่จับได้เข้ามาขนถ่ายและจำหน่าย  โดยองค์การสะพานปลาได้จัดซื้อที่ดินบริเวณริมแม่น้ำท่าจีน ถนนสายวัดป้อมโรงไฟฟ้า ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 52.3 ตารางวาและก่อสร้างสะพานปลา เมื่อปี 2509   รวมงบประมาณค่าที่ดินและค่าก่อสร้างเป็นเงิน 7,287,634.40 บาท    สะพานปลาสมุทรสาครเปิดดำเนินงานเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2511

 • นักศึกษา คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาวตร์ เข้าเยี่ยมชมการทำงานของสะพานปลาสมุทรสาคร

  วันที่ 21/09/62 นักศึกษา คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาวตร์ เข้าเยี่ยมชมการทำงานของสะพานปลาสมุทรสาครและศูนย์แจ้งเข้า-ออกเรือประมง โดยมี นายทวีศักดิ์ สักกุณา รักษาการหัวหน้าสำนักงานสะพานปลาสมุทรสาคร นายเทพฤทธิ์ ทวีพล เจ้าหน้าที่ธุระการ 3 และเจ้าหน้าที่ศูนย์pipo เขต1 สมุทรสาคร ให้การตอนรับและให้ความรู้เกี่ยวกับการทำงานของสะพานปลาสมุทรสาครและการทำงานของศูนย์แจ้งเข้า-ออกเรือปาะมง

 • สป.สค. ต้อนรับ ผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ

  วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่สะพานปลาสมุทรสาคร  Mr.Guy Ryder ผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ มาศึกษาดูงานศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง(PIPO) และขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่PIPO ในสะพานปลาสมุทรสาคร โดยการต้องรับของ ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสมุทรสาคร

 • อสป.ร่วมกำจัดขยะทะเลตอบรับนโยบายของรัฐ

  สะพานปลาสมุทรสาคร สังกัด องค์การสะพานปลา ร่วมกับชาวประมงจังหวัดสมุทรสาคร กำจัดขยะทะเลโดยการนำขยะกลับเข้าฝั่ง เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมทะเลของไทยให้อุดมสมบูรณ์และสวยงาน และสะพานปลาสมุทรสาครก็ได้เป็นศูนย์รับขยะทะเลเพื่อจะนำไปกำจัดต่อไป  

 • สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑

  วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 11:00 น. ที่ ห้องประชุมสะพานปลาสมุทรสาคร สังกัดองค์การสะพานปลา มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) นำคณะอาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่สถาบันพระปกเกล้าหลักสูตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑ เข้าฟังการบรรยายหัวข้อ "คุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติกับสิทธิมนุษยชนที่จับต้องได้" โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมบรรยาย อาทิเช่น สะพานปลาสมุทรสาคร ร.หส.สป.สค.นายทวีศักดิ์ สักกุณา มอบหมาย นายวิสุทธิ์ เอกมหาชัย หัวหน้าศูนย์แจ้งเข้า ออกเรือประมง และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  

 • การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”การเพิ่มศักยภาพการทำงานของทาเทียบเรือประมงในการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์นน้ำ”

  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การเพิ่มศักยภาพการทำงานของทาเทียบเรือประมงในการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์นน้ำ" รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 ณ.ห้องประชุมเพชรบุรี โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

สป.สค.สังกัด อสป.ร่วมกับชาวประมงสมุทรสาครนำขยะทะเลกลับเข้าฝั่ง

กรกฎาคม 4th, 2562|

สะพานปลาสมุทรสาคร สังกัดองค์การสะพานปลา เป็นอีกหนึ่งกำลังที่ได้ร่วมกับชาวประมงจังหวัดสมุทรสาครในการสร้างจิตสำนึกการรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล ให้ท้องทะเลอ่าวไทยอยู่คู่กับคนไทยตลอดไป

สถาบันพระปกเกล้า หลักสูตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๑

มิถุนายน 17th, 2562|

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 11:00 น. ที่ ห้องประชุมสะพานปลาสมุทรสาคร สังกัดองค์การสะพานปลา [...]

เรือขนถ่ายในประเทศ ที่สะพานปลาสมุทรสาคร “สังกัดองค์การสะพานปลา”

มิถุนายน 16th, 2562|

วันที่ 16 มิถุนายน 2662 เรือ วิระภาพพูลผล 14 เป็นเรือขนถ่ายภานในประทศ ได้นำสัตว์น้ำนานชนิดมาขนถ่านที่สะพานปลาสมุทรสาคร "สังกัดองค์การสะพานปลา" เพื่อนำสู้ตลาดบริโภคและโรงงานแปลรูป [...]

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง”การเพิ่มศักยภาพการทำงานของทาเทียบเรือประมงในการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์นน้ำ”

มิถุนายน 13th, 2562|

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง"การเพิ่มศักยภาพการทำงานของทาเทียบเรือประมงในการตรวจสอบย้อนกลับสัตว์นน้ำ" รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2562 ณ.ห้องประชุมเพชรบุรี โรงแรมรีเจ้นท์ [...]

ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เยี่ยมชม สป.สค.

มิถุนายน 9th, 2562|

วันที่ 9 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00-10.00 น.ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมคณะผู้เข้าร่วมประชุมฯ. เยี่ยมชมกิจกรรมการขนถ่ายสินค้าสัตว์น้ำและการคัดแยกสัตว์น้ำในสะพานปลาสมุทรสาคร

ผวจ.สมุทรสาคร ออกตรวจความคืนหน้าปัญหาผักตบชะวาในคลองมหาชัยและแม่น้ำท่าจีน

พฤษภาคม 30th, 2562|

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 เวลา 09:00 น. ที่สะพานปลาสมุทรสาคร ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครพร้อมคณะแก้ไขปัญหาผัดตบชะวาในคลองมหาชัยและแม่น้ำท่าจีนขึ้นเรือออกตรวจความคืนหน้าหลังจากการเริ่มกำจัดผัดตบชะวาก่อนหน้านี้

กรมประมงแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาน

พฤษภาคม 30th, 2562|

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 สะพานปลาสมุทรสาคร กองประมงต่างประเทศได้รับการประสานจากกรมประมงแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาน เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการป้องกันและแก้ไปปัญหา IUU รวมทั้งขอเข้าเยี่ยมชมศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมง และท่าเทียบเรือที่มีการปฏิบัติตามมาตรการรัฐเจ้าของท่า [...]

ผวจ.สมุทรสาคร เร่งแก้ปัญหาผักตบชะวาในคลองมหาชัยและแม่น้ำท่าจีน

พฤษภาคม 20th, 2562|

วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 -19.00 น.ที่สะพานปลาสมุทรสาคร ท่าน ผวจ.สค.ร่วมประชุมและออกตรวจผักตบชวาในคลองมหาชัยและแม่น้ำท่าจีนร่วมกับ [...]

ร่วมทำบุญ มูลนิธิ LPN

พฤษภาคม 19th, 2562|

วันที่ 18 พฤษภาคม 2562 มูลนิธิ LABOUR RIGHTS PROMOTION NETWORK (LPN)และ สะพานปลาสมุทรสาคร หัวหน้าศูนย์pipo [...]