Home2020-05-08T07:22:50+00:00

ความเป็นมา

                   สะพานปลาสมุทรสาครก่อสร้างขึ้นตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้ชาวประมงในจังหวัดสมุทรสาครตลอดจนชาวประมงต่างท้องถิ่นได้นำสัตว์น้ำที่จับได้เข้ามาขนถ่ายและจำหน่าย  โดยองค์การสะพานปลาได้จัดซื้อที่ดินบริเวณริมแม่น้ำท่าจีน ถนนสายวัดป้อมโรงไฟฟ้า ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาครเนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 52.3 ตารางวาและก่อสร้างสะพานปลา เมื่อปี 2509   รวมงบประมาณค่าที่ดินและค่าก่อสร้างเป็นเงิน 7,287,634.40 บาท    สะพานปลาสมุทรสาครเปิดดำเนินงานเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2511

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์การสะพานปลา ณ.สะพานปลาสมุทรสาครที่มีแต่ของสดๆจากทะเล

สะพานปลาสมุทรสาครเป็นสะพานปลาที่ถูกสุขอนามัติท่าเทียบเรือประมง และเป็นท่าเทียบเรือประมงพาณิชย์ เป็นสะพานปลาที่อยู่ไก้ลกรุงเทพฯและที่นี้มีแต่ของสดๆจากทะเล แพปลาเป็นกันเอง

By |เมษายน 14th, 2562|Categories: ไม่มีหมวดหมู่|0 Comments

บรรยากาศยามเช้าสะพานปลาสมุทรสาคร

วันที่ 3 เมษายน 2562 เรืออวนล้อมจับ(เรืออวนดำ)ได้นำสัตว์น้ำมาขึ้นที่สะพานปลาสมุทรสาคร สัตว์น้ำที่จับมานั้นทั้งสดและตัวโตเป็นที่ต้องการของพ่อค้าแม่ค้าที่มาซื้อสัตว์น้ำในสะพานปลาสมุทรสาคร        

By |เมษายน 3rd, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

. ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการ อสป.ร่วมงานวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ 127 ป

วันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 06.00 น. ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการ [...]

By |เมษายน 1st, 2562|Categories: ข่าวผู้บริหาร|0 Comments

สะพานปลาสมุทรสาครสร้างความมั้นใจให้กับผู้ประกอบการในเครื่องชั่งรถบรรทุก

วันที่ 28 มีนาคม 2562 สะพานปลาสมุทรสาครทำการทดสอบเครื่องชั่งรถบรรทุกเพื่อสร้างความมั้นใจให้แก่ผู้มาใช้บริการในสะพานปลาสมุทรสาคร โดนการเชิญเจ้าหน้าที่จากกรมชั่งตวงวัดมาทำการทดสอบระบบความเที่ยงตรง    

By |มีนาคม 28th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าวเด่น|0 Comments

องค์การสะพานปลา ร่วมแสดงความยินดี

วัันที่ 27 มีนาคม 2562 นายคณพล การไว หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์ เป็นตัวแทนองค์การสะพานปลา ร่วมแสดงความยินดี กับ [...]

By |มีนาคม 28th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์|0 Comments

เครื่องชั่งอัตโนมัติลดขั้นตอนการทำงานในระบบTFCC SYSTEMของผู้ประกอบการ

เครื่องชั่งอัตโนมัติองค์การสะพานปลาเป็นเครื่องชั่งที่ได้มาตรฐานเที่ยงตรงทำงานง่าย และเป็นประโยชต่อผู้ประกอบการแพปลา โดยการชั่งน้ำหนังผ่านเครื่องชั่งอัตโนมัติทำให้ลดขั้นตอนการทำงานในระบบ เพราะการชั่งแต่ละครั้งน้ำหนักสัตว์จะเข้าระบบ TFCC SYSTEM ของกรมประมงโดยอัตโนมัติ โดยที่ผู้ประกอบการไม่ต้องรอการอนุมัติน้ำหนักจากสะพานปลาและท่าเทียบเรือ ผู้ประกอบการสามารถนำน้ำหนักสัตว์น้ำไปทำ MCPD [...]

By |มีนาคม 27th, 2562|Categories: ข่าวเด่น|0 Comments