header

วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2564 : นายปรีดา ยังสุขสถาพร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา พร้อมด้วยนายศุภชาติ ชาสมบัติ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานท่าเทียบเรือประมงชุมพร โดยมีนายสุเทพ คงเกิด เจ้าหน้าที่ธุรการ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงชุมพร และคณะฯให้การต้อนรับ ณ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงชุมพร จังหวัดชุมพร

S 38740067

S 38740069

S 38740070

S 38740071

S 38740072

S 38740074

S 38740075

S 38740076

S 38740077

S 38740078

S 38740080

S 38740081

S 38740082