header

วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2564 : นายปรีดา ยังสุขสถาพร ผู้อำนวยการ องค์การสะพานปลา พร้อมด้วยคณะกรรมการองค์การสะพานปลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสมาคมการประมงแสมสาร โดยมีนายธนกร ถาวรชินโชติ ประธานสมาคมฯให้การต้อนรับ และร่วมหารือแนวทางการพัฒนาประมงพื้นบ้าน และการปล่อยสินเชื่อเพื่อชาวประมง ณ สมาคมการประมงแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

S 39755806

S 39755808

S 39755809

S 39755810

S 39755811

S 39755812