header

วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 : นายเตวิช คงดี หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงชุมพร องค์การสะพานปลา (อสป.) ให้การต้อนรับนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์แจ้งเรือประมงเข้า - ออก ซึ่งใช้พื้นที่อาคารโรงคัดแยกสัตว์น้ำ และสาธิตขั้นตอนกระบวนการทำงานการตรวจแรงงานภาคประมง ที่เป็นแรงงานต่างด้าว ณ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงชุมพร จังหวัดชุมพร

S 38215818

S 38215816

S 38215819

S 38215822

S 38215821

S 38215824

S 38215826

S 38215828

S 38215829

S 38215830

S 38215831

S 38215832