header

วันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 : ดร.วัชรวิชญ์ กีรติดุสิตโรจน์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านพัฒนากิจการประมง พร้อมด้วยนายศุภชาติ ชาสมบัติ ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา,นางพรทิพย์ ธราพร หัวหน้าสำนักงานสะพานปลากรุงเทพ รักษาการแทนผู้อำนวยการฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง 1,2 และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี และพูดคุยในการดำเนินงานต่างๆ ภายในท่าเทียบเรือฯ อีกทั้งเข้าพบ จ.ส.อ. ลือศักดิ์ ธรรมโสภณ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบานา จังหวัดปัตตานี เพื่อร่วมหารือในเรื่องของการจัดทำ bigcleaningday ภายในท่าเทียบเรือประมงปัตตานี ซึ่งมีหลายหน่วยงานให้ความร่วมมือ ณ สำนักงานท่าเทียบเรือประมงปัตตานี จังหวัดปัตตานี

S 39911507

S 39911509

S 39911510

S 39911511

S 39911512

S 39911513

S 39911514

S 39911515

S 39911517

S 39911520

S 39911521

S 39911522

S 39911523

S 39911524

S 39911525