Open menu

header

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 : นางสาวทัศนาพร พุ่มพวง ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมและโครงการพิเศษ องค์การสะพานปลา และคณะฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 80 ปี และร่วมสมทบทุนโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อการเกษตร ตามพระราชดำริ ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพมหานคร.

S 7880914

S 7880916

S 7880917

S 7880918

S 7880919

S 7880920

Open menu