header

  • Mission
    Mission
  • Mission & Vission
    Mission & Vission

รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการที่ใช้บริการสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมงขององค์การสะพานปลา 


สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการองค์การสะพานปลา ประจำปี พ.ศ.2562

รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562 ประจำไตรมาสที่ 1

รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2562 ประจำไตรมาสที่ 2


สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการองค์การสะพานปลา ประจำปี พ.ศ.2561

รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 ประจำไตรมาสที่ 1

-รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 ประจำไตรมาสที่ 2

-รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 ประจำไตรมาสที่ 3

-รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 ประจำไตรมาสที่ 4


สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการองค์การสะพานปลา ประจำปี พ.ศ.2560  

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการองค์การสะพานปลา ประจำปี พ.ศ.2560 ประจำไตรมาสที่ 1

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการองค์การสะพานปลา ประจำปี พ.ศ.2560 ประจำไตรมาสที่ 2

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการองค์การสะพานปลา ประจำปี พ.ศ.2560 ประจำไตรมาสที่ 3

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการองค์การสะพานปลา ประจำปี พ.ศ.2560 ประจำไตรมาสที่ 4

 

 

 

ราคาสัตว์น้ำรายวัน

September 2021
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30