header

  • Mission
    Mission
  • Mission & Vission
    Mission & Vission

เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ สำนักงานส่งเสริมการประมง และสำนักงานท่าเทียบเรือประมงสงขลาได้มอบทุนการศึกษาจากทุนส่งเสริมการประมงให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จำนวน ๔ ทุนๆละ ๖,๕๐๐ และ ๖,๐๐๐ บาท  พร้อมเยี่ยมชมการออกร้านของนักศึกษา

1

1

1

1

1

1

ราคาสัตว์น้ำรายวัน

October 2021
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31