header

  • Mission
    Mission
  • Mission & Vission
    Mission & Vission

เมื่อวันที่ ๕  กันยายน  ๒๕๕๙  ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา  มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาคณะประมง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จำนวน ๓ ทุน  ทุนละ ๑๒,๐๐ บาท  ประกอบไปด้วยนายสุจวัฐ  สายารี  นักศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล  เกรดเฉลี่ย ๓.๕๒  นางสาวญาณิศา  ประมวลศิลป์  นักศึกษาภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง  เกรดเฉลี่ย  ๓.๐๓ และนางสาวนัจมีย์  งะกุล  นักศึกษาภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง  เกรดเฉลี่ย ๓.๒๐  ณ ห้องประชุมสำนักงานองค์การสะพานปลา

1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

ราคาสัตว์น้ำรายวัน

October 2021
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31