header

  • Mission
    Mission
  • Mission & Vission
    Mission & Vission

เมี่อวันที่ ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๕๙  นายชัยยุทธ  ถมกระจ่าง  หัวหน้าสำนักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช  มอบทุนการศึกษาของเงินทุนส่งเสริมการประมงองค์การสะพานปลา  ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมต่อเรือนครศรีธรรมราช  จำนวน  ๔  ทุน  ณ  ห้องประชุมสำนักงานสะพานปลานครศรีธรรมราช

1

2

4

6

7

9

8

ราคาสัตว์น้ำรายวัน

October 2021
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31