header

  • Mission
    Mission
  • Mission & Vission
    Mission & Vission

                   เมื่อ 13 ม.ค. 2560 องค์การสะพานปลา จัดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้กฎหมายการทำประมงและถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยี่แอพพิลเคชั่นฯ ณ สำนักงานเทศบาลปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง โดยผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา (ผู้ช่วยศาสตราจารย์มานพ กาญจนบุรางกูร) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ ดร.จุมพล สงวนสิน (อดีตอธิบดีกรมประมงและกรมส่งเสริมสหกรณ์) บรรยายกฎหมายการทำประมงและความสำคัญของการตรวจสอบย้อนกลับ ดร.ภูมิจิตต์ พงษ์พันธ์งาม รองอำนวยการ ด้านพัฒนาธุรกิจ บรรยายการเข้าถึงสินเชื่อหมุนเวียนการประมง นายประมวล รักษ์ใจ (อดีตรองผู้อำนวยการ ด้านปฏิบัติงาน) และคณะทีมงานมาบรรยายถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้แอพพลิเคชั่นออก หนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ (FMO e-MCPD Application) ให้กับ ชาวประมง แพปลา เจ้าของเรือประมง ธุรกิจต่อเนื่องการประมง เจ้าหน้าที่จ.ระนอง จ.พังงา

 

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

ราคาสัตว์น้ำรายวัน

October 2021
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31