header

  • Mission
    Mission
  • Mission & Vission
    Mission & Vission

เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 คณะกรรมการส่งเสริมการประมง(คกส.) จัดประชุมครั้งที่ 2/2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 124 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานและติดตาม ของ สำนักงานส่งเสริมการประม ประจำปี 2560 ในส่งเสริมสวัสดิการ ชาวประมง แพปลา ธุรกิจต่อเนื่อง และประชาชนโดยทั่วไป  ขณะเดียวกันก็รายงานฐานะทางการเงิน งบประมาณและแผนปฏิบัติการ ประจำปี 2561 ให้ คกส. ทราบ เพื่อประกอบการบริหารและตัดสินใจในปีงบประมาณปี 2561 ในกาลนี้ ดร.อดิศร พร้อมเทพ ประธานกรรมการ เป็นประธานในการประชุม ได้มอบของที่ระลึกให้ นางวิภา อัครวรทิฆัมพร ร.ผอ.บร. และนายชายชัย สกาววัฒนานนท์ ผฝ.ยศ. เนื่องในการเกษียณอายุราชการ พร้อมทั้งมอบเงินอุดหนุนทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาด้านการประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 3 ทุนๆละ 12,000 บาท

 

26

26

26

26

26

26

26

26

ราคาสัตว์น้ำรายวัน

October 2021
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31