header

  • Mission
    Mission
  • Mission & Vission
    Mission & Vission

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2561  สำนักงานส่งเสริมการประมง ร่วมกับท่าเทียบเรือประมงชุมพร จัดการประชุมหารือ  เวลา 10.00-12.00 น. ณ ท่าเทียบเรือประมงชุมพร  เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดทำประชาพิจารณ์ ในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของชาวประมง จากผลกระทบร่องน้ำท่าตะเภา ปากน้ำชุมพร และบรเิวณท่าเทียบเรือประมงชุมพร ตื้นเขิน ไม่สามารถนำสัตว์น้ำมาขนถ่าย ท่าเทียบเรือประมงชุมพรได้ ด้วยการขอให้เจ้าท่าภูมิภาค สาขาชุมพร ปรับแผนการขุดลอกร่องน้ำประจำปี 2561(บางส่วน) มาทำการขุดลอกร่องน้าบริเวณคลองท่าตะเภา ปากน้ำชุมพร และท่าเทียบเรือประมงชุมพร ซึ่งการประชุมดังกล่าวประกอบด้วยนายศุภชัย ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง เป็นประธานในการประชุม นายประมวล รักษ์ใจ ที่ปรึกษาองค์การสะพานปลา นางสาวทัศนาพร พุ่มพวง หัวหน้าสำนักงานส่งเสริมการประมง นายบุญลือ ช่วยเกิด หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงชุมพร ผู้อำนวยการเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชุมพร นายกสมาคมชาวประมง ร่วมใจปากน้าชุมพร สมาคมชาวประมงเรืออวนซั้ง และนายก สมาคมประมงปากน้ำชุมพร  ผลการประชุมหารือมีมติ ให้ความเห็นและความต้องการ ขอให้เจ้าท่าภูมิภาค สาขาชุมพร ขุดลอกร่องน้าดังกล่าว

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

ราคาสัตว์น้ำรายวัน

October 2021
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31