header

  • Mission
    Mission
  • Mission & Vission
    Mission & Vission

โครงการรักษ์สิ่งแวดล้อมกับองค์การสะพานปลา  ครั้งที่ 2 ปี 2561 ดำเนินกิจกรรมในเชิงบูรณาร่วมกับ กองทัพเรือ องค์การสวนสัตว์ และองค์การสะพานปลา  "องค์กรไตรภาคี" รวมพลังแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัด "โครงการ ปลูกปะการังเพื่อสังคมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ในวันอาทิตย์ที่  ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ สัตหีบ จังหวัดชลบุรี กิจกรรมมีรูปแบบปลูกปะการัง ปล่อยเต่าทะเล และปล่อยพันธุ์ปลา คืนสู่ธรรมชาติ ในกาลนี้ รศ.นสพ.ปานเทพ รัตนากร ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด นายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา พลเรือเอกเริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ กรรมการส่งเสริมการประมง ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผุ้อำนวยการองค์การสะพานปลาและ ผู้บริหารกองทัพเรือ องค์การสวนสัตว์ องค์การสะพานปลา ให้เกียรติมาร่วมกิจกรรม และมูลนิธิบ้านครูบุญชู เพื่อเด็กพิเศษ และเจ้าหน้าที่ทั้ง 3 องค์กรประมาณ 350 คน เข้าร่วมกิจกรรม

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

ราคาสัตว์น้ำรายวัน

October 2021
S M T W T F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31